❤️Mẹ “giải nghệ” và gần như ko Hát được nữa với sự cố dây thanh

❤️Mẹ “giải nghệ” và gần như ko Hát được nữa với sự cố dây thanh…
Tuy nhiên,Mọi sự cố gắng Mẹ sẽ ươm và hỗ trợ cho Con…
Cũng như ươm mầm cho các Học sinh Nhí Đam Mê Âm nhạc của Mẹ..!
Bản Full: Lời Ru Trên Nương
& Cô Gái Vót Chông
BD: Bé Vi An (Zon)
& Mẹ Zon!