Month: November 2016

Một đêm trăng sáng

Một đêm trăng sáng! Lại nhớ về những đêm trăng sáng vằng vặc, có những đứa trẻ tụ tập chơi trốn tìm. Có những bụi rậm bình thường không dám vô, vì sợ rắn rít, nhưng khi có đứa điếm 5-10-15-20 là đâm đầu nhảy vô nấp Những đứa trẻ ấy cách đây 15-20 năm,