Month: May 2017

Ok Coach Confession

Ok Coach Confession – maybe not confession but truth. Long Post Alert I know a lot of you notice me working out and I love it. Well these last 2 weeks allergies, sinus infections, ear infections and strep has invaded our house. I did not have all of that but between us all we did.

Biện pháp thi công an toàn

Biện pháp thi công an toàn!! Tai nạn ít trong sử dụng, mà thường trong thi công . Công trình này an toàn không quý Thầy: NgV Hiệp , Quốc Đỗ Kiến ,Tim Le …. Học trò thầy Quốc nói với tôi là an toàn. •••• Một tác phẩm của : Lic 1Y Nhà đạo

INFLUENCER

INFLUENCER- NGƯỜI ẢNH HƯỞNG Trong bất kể 1 DN hay tổ chức nào thì luôn có một hoặc vài người có tầm ảnh hưởng đến những người xung quanh, họ có thể là leader, boss hoặc là 1 ai đó không có chức vụ gì cả. Họ luôn biết tạo ra phong cách riêng cho

Vợ được bữa ngứa rách mồm

Vợ được bữa ngứa rách mồm Quê tôi vùng nước ngập, cây khoái ngứa mọc nhiều. Loại này trồng cho lợn – dọc khoai và củ khoai, ăn không nổi, ngứa lắm. Riêng bồng bồng, có nơi hình như gọi là dải khoai, chúng mọc ra từ gốc cây, trườn trườn bò trên mặt đất.