Month: May 2017

Tiếng Nhật quả thật thâm sâu

Tiếng Nhật quả thật thâm sâu. Đọc một câu thành ngữ có ý “Lòng tốt không phải là thứ vì người khác” mà phải dụi mắt mấy lần vì nghĩ mình đọc sai hiểu sai. Sau rồi nghĩ mãi và tra cứu thêm mới tự tin là mình hiểu đúng. Hóa ra đừng nghĩ đơn

Kính gửi: Thầy Trịnh Lê Anh

Kính gửi: Thầy Trịnh Lê Anh Sau một thời gian học tập ở trường với những kiến thức nền tảng được các thầy cô tận tình giảng dạy và giúp đỡ, tập thể K59 PR đã xây dựng nên hoạt động “Chuỗi diễn tập họp báo – MAKE IT HAPPEN”. Thông qua chuỗi họp báo