Month: June 2017

Khi con trai lấy vợ

Khi con trai lấy vợ, mẹ sẽ có thêm 1 người con. Khi mẹ có thêm 1 người con, mẹ được mắng, được chửi, được toàn quyền dạy dỗ, và đa số bà mẹ chồng nào cũng có tham vọng đập đi xây lại tính cách của con dâu. Khi con gái lấy chồng, bố

Bất chấp thiên hạ Minh Béo vẫn tổ chức sân khấu kịch nhân ngày 1/6 và kết quả là rạp vắng hoe

Bất chấp thiên hạ Minh Béo vẫn tổ chức sân khấu kịch nhân ngày 1/6 và kết quả là rạp vắng hoe. Tôi cho đó là thành công bước đầu của truyền thông cho việc thay đổi nhận thức và thúc đẩy công chúng bày tỏ thái độ một cách quyết liệt hơn với kẻ

#Giảmcânantoàn

#Giảmcânantoàn Tiếng lành đồn xa Mọi người cứ tự giới thiệu nhau những lời có tâm như này : Trích lời cô : “Cô uống đúng một tháng, ngưng và không bị mập lại nè , Thảo không bán lung tung đâu em … ” và tất nhiên sau đấy, khách đã đặt mua và