Month: September 2017

Trăm nghe ko bằng 1 thấy

Trăm nghe ko bằng 1 thấy. Chỉ cần an toàn và con chịu ăn, bố mẹ lo đk hết. Hjhj Mua ăn thử mà chia cho mọi người hết vèo, quả ko làm mình thất vọng. Em đặt tiếp, có mẹ nào muốn mua cùng không ah. Có mẹ nào muốn thay đổi bữa cho