Month: September 2017

ƯỚC

ƯỚC! Thường thường khi cuộc nhậu sắp tàn là lúc… thơ ra. Đầu tiên sẽ là mơ mộng kiểu: “Ước gì em hóa thành mây Để anh là gió anh bay dzù dzù…” Thêm mấy ly nữa thì các cụ mới bật ra ước mơ thầm kín của mình. Ước gì anh hóa thành xe

ĐẢ ĐẢO

ĐẢ ĐẢO! ĐẢ ĐẢO… Ngày xưa khi đi mít tinh, thường cuối cùng sẽ có phần hô khẩu hiệu thể hiện quyết tâm. Cán bộ ở trên hô “Đả đảo bè lũ đế quốc thực dân phong kiến” Thì bên dưới đồng thanh hét lớn. Đả đảo! Đả đảo! Đả đảo! Hoặc “Đảng lao động

TIN VUI GỬI ĐẾN NHỮNG NGƯỜI VIỆT và NGƯỜi NƯỚC NGOÀI CHUNG TAY TẠO NÊN SÁCH HÓA NÔNG THÔN VIỆT NAM

TIN VUI GỬI ĐẾN NHỮNG NGƯỜI VIỆT và NGƯỜi NƯỚC NGOÀI CHUNG TAY TẠO NÊN SÁCH HÓA NÔNG THÔN VIỆT NAM. TRung tâm Hỗ trợ tri thức và Phát triển Cộng đồng, mà tôi đã lập ra để tiếp tục Sách hóa Nông thôn sau 13 năm những nỗ lực cá nhân đơn lẻ, đã

Trăm nghe ko bằng 1 thấy

Trăm nghe ko bằng 1 thấy. Chỉ cần an toàn và con chịu ăn, bố mẹ lo đk hết. Hjhj Mua ăn thử mà chia cho mọi người hết vèo, quả ko làm mình thất vọng. Em đặt tiếp, có mẹ nào muốn mua cùng không ah. Có mẹ nào muốn thay đổi bữa cho