Xã hội và cuộc sống ngày càng phát triển với tốc độ chóng mặt và nhanh nhạy từ đó tạo được tiền đề đẻ rất nhiều các ngành nghề khác cũng có những đột phá nhất định. Vào nhiều năm trở lại đây, ngành kiến trúc cũng như thiết kế nội thất đã có rất