… Tập Cổ Tích.
… Trời mưa rảnh rỗi ngồi mở coi lại, nhớ quá nhớ đi hà .
… Đây là lần 2 ráp sk và là trả bài lần 1 cho a H Quốc xem. Ta nói, cứ cắm đầu mà viết kban, cứ nhắm mắt mà ca chứ có biết trật trúng là j j đâu nà! Ca bậc j, tông j, nốt j càng mù tịt…
… Cảm ơn aQ chỉ dạy cho e nè, k có ông5 Hữu Quốc cố vấn là bà Bông Trang bả bống bang lãng nhách luôn gòi….
… Tập cực mà vui, giờ ở không ngôig nhớ !
… Cảm ơn TTTT

2 Comments