Anh Vũ Quốc Dụng

Anh Vũ Quốc Dụng, người sáng lập Veto, một tổ chức đấu tranh cho quyền con người ở Việt Nam, vào hôm qua ngày 24 tháng 7, trước thềm phiên xử Thuý Nga, anh Dụng vừa có cuộc tiếp xúc với bộ ngoại giao Đức về tình trạng nhân quyền ở Việt Nam. Điển hình cuộc trao đổi là những tù nhân lương tâm hiện như Nguyễn Văn Đài, Nguyễn Hữu Vinh, Nguyễn Ngọc Như Quỳnh và Thuý Nga Hà Nam.
Tổ chức Veto của anh Dụng là tổ chức đấu tranh nhân quyền tâm huyết và minh bạch, anh Dụng về hưu lập Veto, trước kia anh làm cho tổ chức nhân quyền của Đức.
Mới đây vào tháng 4, anh Vũ Quốc Dụng đã thay mặt gia đình anh Nguyễn Văn Đài nhận giải thưởng từ tay tổng thống Đức.
See Translation