Đây là Marawi

Đây là Marawi, nằm trong lục địa.
Và chả hiểu quân Phi thiết tập thiết quân luật, phong tỏa đường sá thế nào để cho chúng nó tiếp viện thêm 500 quân nữa để tiếp tục đánh nhau với quân chính phủ. Nghe được tin này, mấy anh lính Phi không biết có vứt súng bỏ chạy không nữa.
Mấy đệ của Mỹ có điểm chung là giỏi tham nhũng và đánh đấm thì như kẹc.
Kiểu này khéo phải 300 ngày chứ không phải 3 ngày như Đu Tê Tê đã nói.
15 thằng IS, chiếm đóng được cả thành phố. Vác mối nhục này quân đội Phi còn dám đi đâu nữa.
http://www.baomoi.com/philippines-500-phien-…/c/22430685.epi

5 Comments