HÌNH ẢNH KẺ CHIẾN BẠI

HÌNH ẢNH KẺ CHIẾN BẠI…!!! ???
Kẻ chiến bại bao giờ cũng “ thê thảm…”, nếu kẻ chiến bại là con người có khi còn thê thảm hơn. Bởi con người rất hận thù và độc ác, nếu kẻ chiến bại là con người: Lịch sử các thời đại đã lưu truyền, nếu còn sống thì bị cải tạo, giam cầm, xiềng xích, voi dày, ngựa xé, tùng xẻo, tru di tam tộc, cửu tộc……nếu đã chết nhẹ thì xích mã, nặng thì đào mồ, quật thi thể cho chó ăn, lấy xương cốt giam vào ngục, lấy đầu lâu làm bô đi tiểu để làm nhục thanh danh đối phương…
Nực cười cho lũ… Gà Nòi,
Loi choi… chân cẳng , cọc còi thiếu lông,
Gáy hoài… Chẳng đợi hừng đông,
Tranh nhau phần thắng, trả công chủ nhà..
Cũng vì hiếu chiến, tự hào.
Nịnh nọt với chủ, ngẩng cao… sẵn sàng…!
Hay đâu cái kết…rõ ràng
Một trong hai đứa lên đàng…nằm mâm!
Cũng vì nịnh chủ lấy công,
Bóp rượu, vô nước, tỉa lông, mài rằn…
Không cần bươi xới tìm ăn…
Chờ cho chủ vứt thức ăn… Nhốt lồng.
Ở đời sao chọn cái ngu…
Tự do không muốn, muốn tù, muốn giam….?!!
Cũng vì , cái tánh gian tham,
Muốn ngồi trong mát, mà ham bát vàng,..!
Không ngờ…” mất bảy, được ba…!”.
Lời ngon, tiếng ngọt, thưởng qua chút mồi.!
Xảy ra cuộc chiến…đến hồi.?
Làm thân chiến bại: Nước sôi luộc gà…!
Hởi ơi, thiên hạ thời nay…
Mãi tranh thua- thắng! Hay đâu thiệt thòi…?!!
Bề trên như chủ… Gà Nòi,
Kẻ dưới như lũ…gà Còi loai choai.
..
Nước nhà, thống nhất… đã lâu,
Tự do- Dân chủ, vui câu …An bình .
Chớ gây nên cảnh… Đao binh…
Quốc gia- Dân tộc nghĩa tình…ngàn năm!
Trách cho cái chủ nuôi Gà,
Bày cho chúng đá, thắng là tiền vô,
Thua thì cũng được…dzô dzô…
Gà xé nhậu rươu hưởng công… Nuôi gà…!
Thương cho cái lũ… Gà nòi…
Cũng vì háu đá, loai choi oai hùng,
Giờ đây thân xác não nùng,
Chủ ăn hết thịt, xương cùng… Chó nhai…!
Thế gian có một chữ… Nhân,
Người ngay thức tỉnh, tình thân mới là,
Cường quyền chẳng hại nổi ta,
Cái tâm, cái đức mới là …Nghĩa nhân!
Nguyễn Danh, tái bút :19-8-2017 + Nguyễn Văn Tam chỉnh sửa.

5 Comments