Mua hoa tặng Mẹ và mẹ

Mua hoa tặng Mẹ và mẹ. Trái đất luôn đổi thay theo chiều hướng tốt nhất. Các triết thuyết gọi đó là định mệnh của nhân loại nếu không chính con người sẽ nói Thượng Đế ơi Ngài ở đâu hay không có? Nhưng khổ nỗi có Ngài chứ không như nhiều người nghĩ là sự nhảm nhí vô dụng khi tin và nghĩ ra có Ông Trời. Và chính vì Có nên thế giới đang đổi thay tiến lên cái tốt một cách sắp sửa toàn thế giới nên tốt hơn 1 cách chóng cả mặt.
Con cảm tạ Chúa và Mẹ Maria hôm nay và mãi mãi. ✝️❤️❤️❤️❤️❤️❤️