Nhà cầm quyền Tàu nguỵ tạo dư luận xã hội như thế nào

Nhà cầm quyền Tàu nguỵ tạo dư luận xã hội như thế nào?
Đây là một nghiên cứu rất thú vị của nhà chính trị học nổi tiếng Gary King (1) về chiến lược kiểm soát dư luận trên mạng xã hội của đảng cộng sản Tàu. Ai cũng biết Tàu dùng “dư luận viên” để khuynh đảo và đánh lạc hướng dư luận, nhưng ít ai nghiên cứu về cách làm của họ cũng như cơ chế ra sao. Giáo sư King (ĐH Harvard) là một nhà khoa học xã hội nổi tiếng, có nhiều thí nghiệm và công trình nghiên cứu rất hay. Các nghiên cứu của ông giúp chúng ta hiểu hơn về chiến lược kiểm soát dư luận quần chúng bên Tàu, nhưng qua đó chúng ta cũng có thể hiểu và giải thích được tình hình bên VN.
Giới chuyên gia nghi ngờ rằng nhà cầm quyền Tàu cộng mướn đến 2 triệu dư luận viên giả danh hay nặc danh viết những bình luận nhằm đánh lạc hướng dư luận. Những kẻ dư luận viên này giả tạo khoảng 448 triệu bình luận trên các mạng xã hội mỗi năm. Chiến lược của nhà cầm quyền là tránh tranh luận với những kẻ nghi ngờ đảng và nhà nước, tránh những vấn đề trong vòng tranh cãi. Thay vào đó, các bài bình luận thường ca ngợi lãnh đạo đảng và nhà nước, vinh danh những nhân vật cách mạng cộng sản, và những biểu tượng của đảng và chế độ. Theo tác giả thì chiến lược ngụy tạo dư luận này thật ra phản ảnh sự yếu đuối của đảng cộng sản và nhà cầm quyền Tàu (2).
====
(1) https://gking.harvard.edu/50c
(2) http://www.sciencemag.org/…/study-internet-censorship-revea…

7 Comments