Sáng sớm đọc báo quân đội số ngày 24

Sáng sớm đọc báo quân đội số ngày 24, đã hiểu thế nào Trọng Lú cũng bắt quận đội phải nhượng bộ Trung Quốc, viết ngay bài bình luận gửi cho đài. Tiếc là đài bên Mỹ đến tối bên họ mới phát.
Trích đoạn.
Tờ báo quân đội nhân dân thuộc tổng cục chính trị, do quân uỷ trung ương cơ quan quyền lực nhất trong bộ quốc phòng quản lý, chủ tịch quân uỷ là tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng.
Trước cảnh ngư dân bị Trung Quốc bắn chết, giàn khoan Trung Quốc được tàu quân sự Trung Quốc hộ tống xâm phạm vùng lãnh hải Việt Nam, hải quân Trung Quốc ngăn cản và phá hoại hiệp định thương mai Việt Nam ký với Tây Ban Nha…Nguyễn Phú Trọng đã chỉ đạo báo quân đội đe doạ dư luận, điều đó đồng nghĩa trước sau thì Nguyễn Phú Trọng cũng sẽ chỉ đạo cách nào đó nhượng bộ Trung Quốc. Muốn nhượng bộ thì phải để dư luận không biết đến hoặc đe nẹt dư luận ngay từ lúc đầu.
See Translation

11 Comments