ƯỚC

ƯỚC!
Thường thường khi cuộc nhậu sắp tàn là lúc… thơ ra.
Đầu tiên sẽ là mơ mộng kiểu:
“Ước gì em hóa thành mây
Để anh là gió anh bay dzù dzù…”
Thêm mấy ly nữa thì các cụ mới bật ra ước mơ thầm kín của mình.
Ước gì anh hóa thành xe
Để em là lốp (vỏ) anh đè lên trên.
Ước gì em hóa thành trâu
Để anh làm đỉa anh bâu vào đùi.
Ước gì em hóa thành chum
Để anh làm gáo thùm thùm cả đêm…
… …
Nay mốt chống tham nhũng đang hồi quá cấn, lại có thơ rằng.
Ước giè em hóa thành lò
Để anh làm củi (tươi), anh thò vào trong…
Có ai ước muốn thò thì đăng ký với tác giả là nhà thơ Lê Văn Trịnh nhé!
Lưu ý: thò mà bỏng tg ko chịu trách nhiệm.