“Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã công bố thông tin một số vi phạm của Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam giai đoạn 2009 – 2015

“Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã công bố thông tin một số vi phạm của Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam giai đoạn 2009 – 2015, trong đó đề cập cụ thể tới trách nhiệm của ông Đinh La Thăng trong thời gian giữ cương vị Chủ tịch Hội đồng Thành viên Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.
Ở góc nhìn chuyên gia kinh tế, ông Bùi Kiến Thành cho rằng những vi phạm của cá nhân ông Đinh La Thăng và dàn lãnh đạo Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam giai đoạn 2009 – 2015 được Ủy ban Kiểm tra Trung ương chỉ ra rất rõ.
Điều người dân chờ đợi là cách xử lý, thời điểm xử lý và khắc phục hậu quả được thực hiện như thế nào?”…