ĐI TÌM TỬU TỔ Li dị tổ Long Quân- Âu Cơ. Sau khi chia chác đất đai, con cái. Trong cơn chán nản cùng cực không nhắc tới uống rượu. Tận cảnh bi đát ấy mà không uống hẳn là thời đó chưa có rượu. Bánh chưng tổ Lang Liêu. Liêu chế món ngày Tết