Ấp ủ suốt 3 năm rồi thì cái ngày Group gồm các bà mẹ và các em bé tạm thời do tôi làm Leader cũng đã ra đời. 9 năm đồng hành cùng bạn lớn, 3 năm đồng hành cùng bạn nhỏ. Chồng tôi nói rằng: “E nuôi con vất vả hơn người khác”. Vâng,