Ai nói mình không tốt cũng kệ

Ai nói mình không tốt cũng kệ. Chứ mình là mình nhất quyết không bao giờ dám cầm dùm đồ quá ký, đồ gửi ( xách tay giúp ) cho bất kỳ phụ nữ mang thai, người già, người tàn tật nào ở cổng an ninh Sân bay hoặc ở sân bay về .
Ngoại trừ người nhà .
Mình là mình sợ chết oan lắm .