Giải thể doanh nghiệp thực hiện đơn giản không?

Trong hoạt động kinh doanh luôn có sự tồn tại giữa hai mặt kết quả đó chính là sự thành công và sự thất bại. Ngược lại với sự thành công thì thất bại là cụm từ đại diện cho việc sụp đổ của một doanh nghiệp và lúc này việc giải thể doanh nghiệp là điều không thể không diễn ra và không thể không thực hiện.
Nói một cách dễ hiểu thì hoạt động giải thể doanh nghiệp có nghĩa là thực hiện việc ngưng tư cách pháp lý của một doanh nghiệp có được cấp phép của nhà nước trong thực hiện việc kinh doanh theo đúng quy định của luật kinh tế và người thực hiện việc ngưng hoàn toàn tư cách pháp lý này là một đại diện của doanh nghiệp cùng với các giấy tờ liên quan đến hoạt động kinh doanh hợp pháp.
Chúng ta cần biết rằng việc thực hiện giải thể doanh nghiệp không phải thực hiện đơn phương từ một bên của người đại diện doanh nghiệp và hoạt động giải thể cần được thực hiện dưới sự kiểm soát, đồng ý của đại diện luật pháp nước ta thông qua việc trình đầy đủ các nguyên vọng giải thể, thông qua việc chứng nhận sự chấm dứt hoạt động làm việc của doanh nghiệp trên địa bàn và thực hiện xác nhận chấm dứt sự tồn tại của doanh nghiệp trên thị trường Việt Nam.
Để nắm được đầy đủ các quy trình thực hiện việc giải thể doanh nghiệp thì ngoài đại diện của doanh nghiệp ra chúng ta cần sử dụng đến sự tư vấn của những người đại diện cho luật pháp như luật sự, người đại diện cơ quan hành chính đảm nhận tiếp nhận hồ sơ giải thể doanh nghiệp của chúng ta nhằm có được sự hướng dẫn thật chính xác cho nhu cầu kết thúc hoạt động kinh doanh trên tư cách pháp nhân để nhận được sự nhanh chóng, đúng quy trình và hợp pháp theo luật định.
Một khi đã thực hiện việc đăng ký và hoàn thành giải thể doanh nghiệp thì mọi vấn đề liên quan đến doanh nghiệp đều bị vô hiệu hóa, xóa bỏ hoặc thu hồi. Trong số đó có thể kể đến những vật dụng đại diện như con dấu doanh nghiệp, tài khoản ngân hàng, giấy phép kinh doanh bị vô hiệu hóa, đóng cửa văn phòng đại diện, giải thế các tài sản liên quan đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, …. Những điều này đều thực hiện dưới sự giám của cơ quan chuyên môn.
Tuy nhiên có nhiều trường hợp thực hiện việc giải thể doanh nghiệp không phải xuất phát từ sự thua lỗ mà hoạt động này xuất phát từ việc người chủ kinh doanh không có mong muốn thực hiện việc kinh doanh và tự nguyện thực hiện việc giải thể để vô hiệu hóa hoạt động làm việc của doanh nghiệp và vẫn tuân theo đúng quy định của pháp luật về giải thể doanh nghiệp.