SCHOLARSHIP HUNT #231: GIẢI MÃ THƯ ĐỘNG LỰC (MOTIVATION LETTER/SOP)

SCHOLARSHIP HUNT #231: GIẢI MÃ THƯ ĐỘNG LỰC (MOTIVATION LETTER/SOP)
Hôm qua, mình xem lại một thư mục cũ với đủ các loại giấy tờ trước đây mình nộp để xin học bổng ở Đức và tìm thấy lá thư động lực (Motivation Letter/SOP) mà mình đã viết cách đây gần năm năm. Đọc lại thư thấy vừa thú vị vừa buồn cười. Mặc dù nhờ kiểu viết thư này mà mình được nhận học tại năm trường nhưng nếu là mình bây giờ, mình sẽ viết khác đi rất nhiều. Giờ mình sẽ thử phân tích lá thư động lực của chính mình (hơn 500 từ) để các bạn xem và rút ra kinh nghiệm cho bản thân nhé.
Dear Sir or Madam,
This letter is for consideration for admittance into the Master of Science Program in Economics and Institutions, starting in October 2012. After having reviewed several graduate programs, I am confident that the Philipps-University of Marburg is the best choice to help me continue my career path.
Specializing in the subject of Mathematics at the Lamson High School for Gifted Students, I graduated with an “Excellence” Graduate Certificate and the highest GPA of 9.1 out of 10 among 550 students in my school. With an accurate knowledge in the three subjects of Mathematics, Physics and Chemistry, I ranked 16th out of 10.000 candidates in the Vietnam National Entrance Examination to the renowned Foreign Trade University of Hanoi in 2006 (scored 29.5/30). In 2010, my graduation dissertation entitled “The Contribution of the Cross-border Education to the Australian economy” was well-recognized, achieving the score of 9.17 out of 10. I was awarded the Degree of Bachelor of Arts in Economics with Distinction (GPA: 8.3/10, equivalent to 2.0 of German grading scale, based on the “Bayerische Formel”).
Complementing my strong academic performance are my social work efforts. With my achievement of an 8.0 IELTS band score, I have been working voluntarily as an administrator for the non-profit Vietnamese IELTS Community association (15,000 members). I have found my inspiration in writing helpful short articles for our online Facebook Fan page and holding a series of offline workshops, focusing on various aspects of English study.
In regards to my work experience, I was offered my first job right after graduation in 2010 by VPBox – UK Learning Box, a young and fast-growing company that sold an English phonics program to primary schools throughout 20 provinces in Vietnam. My responsibilities were to analyze customer behaviors as well as the competitive advantages of the company and set up a well-organized Customer Relationship Management Department. This Department assisted the company to overcome the tough time of fierce competition, increasing their market share by roughly 5% in 2011. My experience and reputation led me to be offered a challenging position as the Project Manager of the Cambridge YLE project at The English Academic Centre Hanoi in September 2011. I have been leading my team to strengthen both academic and marketing aspects of the institution.
My determination to attend the Philipps-University of Marburg comes from your reputation as one of the oldest universities in Germany and your achievement of being among the top group of the CHE ranking in the subject of Economics. I have been impressed by your intensive cooperation with other international institutions, your excellent educational system and facilities. I also have found my fascination in the distinctive focus on the economic analysis of institutions which your course provides. I am positive that the Master of Science Program in Economics and Institutions would best facilitate my further studies and work.
My proven academic and social achievements affirm my commitment to your program as I am confident of bringing a high level of enthusiasm and mature approach to your Master of Science in Economics and Institutions program.
Thank you for considering my application. I look forward to your positive response.
Sincerely,
1. Điểm yếu
Như mình đã từng đề cập trên blog, thư động lực cần nêu bật rõ nguyên nhân vì sao bạn muốn theo học chương trình này, tại trường này mà không phải nơi khác. Tên của lá thư là “động lực” cơ mà. Phần động lực trong lá thư trên chỉ chiếm gần 1/4 với lý do đưa ra rất chung chung. Câu liên quan nhất là “… my fascination in the distinctive focus on the economic analysis of institutions …” thì đáng lẽ ra cần được làm rõ cụ thể hơn. Người đọc sẽ cảm thấy đây là lá thư có thể áp dụng cho gần như bất cứ chương trình Economics nào khác. Hơn nữa, phần kể lể thành tích quá dài dòng, gần như tường thuật lại CV mà chẳng có sự kết nối rõ ràng với phần động lực học phía dưới. Thư cũng không đề cập tới định hướng phát triển sự nghiệp gì cả.
2. Điểm mạnh
Thư có kết cấu rõ ràng, phần giới thiệu bản thân nêu bật những con số cụ thể, dễ đem lại ấn tượng mạnh cho người đọc thay vì dùng những cụm từ chung chung (vốn là sai lầm thường gặp).
3. Hướng khắc phục
Phần kể lể thành tích cần được rút ngắn lại rất nhiều, bỏ đi những thứ không liên quan tới việc theo học Thạc sĩ kinh tế như việc tình nguyện này nọ. Thư cần đào sâu thêm sự liên quan của ngành học Cử nhân và sự hiểu biết của bản thân về chương trình học Thạc sĩ. Để làm được điều này, người viết cần đọc thêm về kết cấu chương trình học (xem trong các mục curriculum, module handbook, study and exam regulations, course description) và nêu bật lên sự phù hợp của chương trình học này với hướng phát triển sự nghiệp của bản thân.
Bạn có mắc những lỗi trên không? Hãy đầu tư thêm vào lá thư của mình, dành thêm thời gian để tìm hiểu chương trình mình muốn theo học nhé. Đừng vì tiết kiệm thời gian mà dùng một lá thư cho tất cả!
Theo: Mai Tran