1

1. Mong mng nhắn tin đừng hỏi là xem trong ngày hay trong tuần vì trong cùng tháng chưa chắc M còn lịch.
2. Mong mng ko gọi điện vì M chỉ nhận tin nhắn, sẽ tắt đi khi có đthoai.
3. Mong những ai nhắn tin, inbox đặt lịch đừng trống không và thêm icon ” :)) ” vì đọc những tin nvay M sẽ ko check.
4. M ko xem cho Nam giới nên tin nhắn xưng a/e, inbox tên con trai M xin phép ko tloi vì rep qa lại chỉ là những câu hỏi thắc mắc mà m ngại giải thích ah.
5. Inbox facebook ko bao h báo đến chỉ nằm
gọn trong tnhan chờ nên đừg ai comment những câu như tỏ ý ức chế vì chính M cũng ko thể nào biết ib đến, ai có số ntin trực tiếp sdt đuôi 1.888 ah
#Mùng3 nhận feedback