ACE THÂN MẾN VÀ YÊU THƯƠNG

ACE THÂN MẾN VÀ YÊU THƯƠNG
THIÊN CHÚA BA NGÔI VÀ ĐỨC MẸ
MARIA YÊU THƯƠNG CHÚNG TA VÔ CÙNG
CHÚNG TA SINH RA CŨNG LÀ THỜI CUỐI THỜI MÀ MA QUỶ SATAN VÀ CÁC THIÊN THẦN SA NGÃ ĐANG HOÀNH HÀNH RẢO QUANH TRÁI ĐẤT KHẮP MỌI NƠI TRÊN THẾ GIỚI ĐỂ LỪA GẠT CON NGƯỜI VÀ ĐƯA CON NGƯỜI VÀO NƠI TỘI LỖI ANH EM GIẾT HẠI LẪN NHAU NƯỚC NÀY ĐÁNH NƯỚC LỌ ĐỂ CHIA RẼ VÀ ĐỂ CƯỚP ĐI CÁC LINH HỒN ACE CHÚNG TA NHỮNG NGƯỜI CON YÊU DẤU CỦA THIÊN CHÚA VÀ ĐỨC MẸ MARIA
ACE HÃY NHANH NHANH ĐẾN CHỖ MÌNH ĐỂ ĐÓN NHẬN ẤN TÍN CỦA THIÊN CHÚA HẰNG SỐNG CÙNG VỚI KINH VÀ ẢNH CỦA ĐỨC TỔNG LÃNH THIÊN THẦN MICAE TRÊN THIÊN QUỐC ( thiên đàng) ĐỂ ĐƯỢC THIÊN CHÚA VÀ ĐỨC MẸ MARIA, ĐỨC TỔNG LÃNH THIÊN THẦN MICAE CHE CHỞ VÀ BẢO VỆ ACE KHỎI MỌI SỰ DỮ Ạ
(tất cả ace không phân biệt tôn giáo ạ, không phải trả tiền ạ )
TẠ ƠN HỒNG ÂN TÌNH YÊU
BA NGÔI THIÊN CHÚA CHA YÊU
THIÊN CHÚA CỦA LÒNG
THƯƠNG XÓT VÔ BIÊN A MEN
TẠ ƠN ĐỨC MẸ MARIA ĐỨC MẸ ĐỒNG CÔNG CỨU CHUỘC LINH HỒN CHÚNG CON A MEN
TẠ ƠN ĐỨC TỔNG LÃNH THIÊN THẦN MICAE ĐÃ YÊU THƯƠNG VÀ BẢO VỆ CHÚNG CON A MEN