Ai chịu trách nhiệm

Ai chịu trách nhiệm ?
“Giả sử mỗi xe có 60 hành khách, thông lượng cao điểm của hệ thống BRT cũng chỉ đạt 1.200 hành khách trong một giờ trên một chiều. Một làn giao thông hỗn hợp với lượng xe máy cao có thể hơn 3.000 hành khách trong một giờ trên một chiều. Kể cả khi BRT có 40 xe buýt trong một giờ trên một chiều (gấp đôi tần suất quy hoạch), mỗi xe chở 60 hành khách thì làn xe BRT cũng chỉ chuyên chở được 2.400 hành khách, ít hơn làn xe hỗn hợp. Trước mắt, BRT Hà Nội sẽ không mang tới lợi ích trong việc làm tăng lưu lượng người đi đường. Nếu nhu cầu ngày càng tăng hoặc cần hơn 40 xe buýt trong một giờ trên một chiều, hệ thống BRT sẽ đạt đến giới hạn năng lực trong thiết kế do trạm dừng được thiết kế công suất rất thấp”, ông Karl Fjelstrom phân tích.