Anh ku Min tăng động cười suốt không đi ngủ

Anh ku Min tăng động cười suốt không đi ngủ. Cứ ra trêu mẹ trêu chị rồi lăn ra cười lăn lộn. Trêu mẹ mà trêu dai ghê, xong khoái chí ha hả khanh khách suốt thôi í!
Gọi “chị” thì rõ thế, còn gọi “mẹ” thì không nói được, toàn nói là “mapa”. Tại sao?
Chữ “chị” phải khó hơn chữ “mẹ” hoặc khó bằng nhau chớ Min?