BÁI VỢ

BÁI VỢ
(Hồng Thanh Quang)
Mấy thứ lăng nhăng đều vướng cả,
Lệ làng, rất khó được dung tha.
Nhưng em lòng rộng như giời ấy,
Cuối cùng mọi sự vẫn nương ta.
Em lo con bé, thương chồng dại,
Thật thà mê đắm, lắm ngu ngơ.
Cho ta gửi nhé, muôn nghìn vái,
Vợ mà như mẹ của nhà thơ…
(Xuân Đinh Hợi)