Bắt đầu từ ngày mai sản phẩm Ngũ cốc Toppy bắt đầu lên các kênh

Bắt đầu từ ngày mai sản phẩm Ngũ cốc Toppy bắt đầu lên các kênh, kệ hàng vài chục cửa hàng demo cửa hàng tiện dụng, tiện lợi đầu tiên ở Tp Đà Nẵng đáng sống. <3 Mọi con đường rồi cũng đến thành Rome cả thôi. Không ai phụ mãi người trẻ luôn cố gắng vì chính mình và những người xunh quanh mình. 😉 Con đường còn rất dài với những sản phẩm tiếp theo, nhưng ngay giây phút này cho phép mình thưởng thức cảm giác phê phê một xíu đã. Mọi con đường có xa tới cỡ nào thì cũng đơn giản bắt đầu từ bước chân đầu tiên mà thôi. Cám ơn tất cả những người luôn iu mến Hoan thật nhiều. 😉 ════════════ Hoan Value (Luôn chia sẻ vì người trẻ). T/ tin cá nhân: http://goo.gl/sFe1wy.