“Các ông học xong rồi

“Các ông học xong rồi. Ra trường, có chửi cũng chửi thâm một chút. Chửi để 1 tuần sau nó nghĩ ra mà hộc máu tức. Đừng chửi như hàng tôm hàng cá kiểu vô dụng. Các ông cũng chú ý từ ngữ khi viết đơn. Gắng kiện thằng nào là nó phải đi tù. Viết đơn ly dị là tòa phải xử ngay.
Nhưng các ông sau này nhỡ may có chút thành quả cũng đừng có tinh vi.Anh hùng còn chết bởi đạn lạc. Sau có chết vì chữ nghĩa thì cố chết vụ nào hoành tráng. Đừng chết ao chết hồ. Uổng công tôi lắm.”
(Lời thầy dặn khi ra trường )