Cấp kíu

Cấp kíu, cấp kíu! Nước sôi, nước sôi!
500 anh em liên quan đến Hàn Quốc có ai đang ở sân bay Incheon đang chuẩn bị bay về Hà Nội tối nay hoặc sáng mai không mang giúp em thư Seoul về với ạ. Chỉ đúng một tờ giấy thôi ạ. Em cần cái đó ngày mai, nhất định mai phải có ạ. Muốn hậu tạ gì em cũng chiều hết ạ.
오늘 밤이나 내일오전중에 한국에서 들어오실 분이 있으면 부탁 좀 드리겠습니다. 급하게 받아야 할 서류가 있어서…