Cập nhật: Sở dĩ tôi viết topic này vì nhiều bạn ib tôi báo có hiện tượng

Cập nhật: Sở dĩ tôi viết topic này vì nhiều bạn ib tôi báo có hiện tượng.
Tôi cung cấp tl và ghi âm để trợ giúp miễn phí tất cả các bạn ở tỉnh xa, kinh tế khó khăn dù không được đi học, tự ôn cũng có thể sử dụng.
Nhưng nhiều bạn phản ánh có một số bạn dùng tài liệu, ghi âm, bài tập chúng tôi cung cấp để rao bán lấy tiền, các bạn khác không biết phải mua.
Thực sự buồn !
Tôi chào đón và trợ giúp tất cả các bạn. Các bạn chưa làm dc bài tập cũng có thể học hỏi. Nhưng đừng vào để tư lợi, phá vỡ tôn chỉ và nguyên tắc của nhóm như vậy.
Các bạn ơi, nhóm ôn thi CC KTKTHN toàn quốc là NHÓM HỌC CÙNG NHAU nhé !
Bạn nào thực sự đang ôn, sẽ ôn thì hãy đề nghị tham gia.
Vào mà không tương tác lại bị loại ra thì mất thời gian của cả chúng tôi và các bạn.
Lúc chiều tôi đã phê duyệt 40 bạn, giờ đã thấy 30 bạn nữa.
Bạn nào ib, đúng đối tượng, tiêu chí của nhóm thì tôi sẽ mời vào nhé !
Cảm ơn các bạn !