Caty 4 sao Mũi Né

Caty 4 sao Mũi Né. Sức chứa tầm 260-300 ( 95 phong ) có nhiều phòng 3 và 4 . Nhà hàng sức chứa 300-350 . Bãi biển và sân chơi thoải mái . Có phòng hội nghị 300-350 khách . Nằm bên cạnh Nhà hàng Hoa Viên và Cây Bàng . Có nhận đặt ăn dành cho khách bên ngoài .