CDCN 154: Lời cầu nguyện trong Ngày Lễ Mẹ của Ơn Cứu Rỗi

CDCN 154: Lời cầu nguyện trong Ngày Lễ Mẹ của Ơn Cứu Rỗi
Lạy Mẹ của Ơn Cứu Rỗi, ngày hôm nay, ngày 4 tháng 6, Ngày Lễ Mẹ của Ơn Cứu Rỗi, con xin dâng lên Mẹ những linh hồn sau đây (xin nêu tên ra đây).
Lạy Mẹ, xin ban cho con cùng tất cả những ai tôn vinh Mẹ, và những ai phân phát Mẫu Ảnh Cứu Rỗi, mọi sự bảo vệ khỏi tên ác quỷ và xin Mẹ cũng bảo vệ tất cả những ai đang chối bỏ Lòng Thương Xót của Chúa Giêsu Kitô, Con Yêu Dấu Mẹ, và chối bỏ tất cả những Ân Sủng mà Người ban cho nhân loại.
Lạy Mẹ, xin Mẹ chuyển cầu để hết thảy các linh hồn được ban cho Ơn Cứu Rỗi Đời Đời. Amen