CHẲNG CÓ MẢNH GHÉP NÀO VỪA VẶN NGAY ĐÂU

CHẲNG CÓ MẢNH GHÉP NÀO VỪA VẶN NGAY ĐÂU!
Có nhiều người cứ đi tìm mãi một mảnh ghép vừa vặn với mình mà không biết rằng cuộc đời này chẳng có đâu một mảnh ghép như thế!
Bởi cần vừa vặn thì phải tự gọt dũa cái Tôi của mình. Từ cả hai phía. Chứ không phải từ một phía. Là còn chưa kể, theo thời gian, nó sẽ vênh sau mỗi chạm va, sau những tác động của cuộc đời lên mỗi người!
Có nhiều người, tìm thấy mảnh ghép nọ. Bèn hì hụi mài dũa. Nhưng chỉ một phía. Và rồi biến dạng cả mình. Làm các mảnh ghép sau vì thế mà càng khó ghép. Đau khổ từ đó mà ra!
Lại có người, khi yêu sẵn lòng mài dũa cho hợp khít nhau. Vậy mà cưới nhau về, cả hai không chịu mài dũa sau vài bận cong vênh. Cứ sau vài bận thế, cong vênh càng lớn, mảnh ghép càng lệch nhau. Rồi xa lạ nhau tự lúc nào!
Hôn Nhân không phải là kết quả của tình yêu! Hôn nhân có cuộc đời và sinh mệnh riêng của nó! Vì thế, bạn đã nuôi tình yêu thế nào thì hãy nuôi hôn nhân nhiều hơn thế! Bằng không chỉ lòng quan tâm mà còn là nghĩa vụ, trách nhiệm cũng như khát khao đi cùng nhau đến cuối đời!
Một mảnh ghép vừa vặn với mình hãy bắt đầu bằng một mảnh ghép và lòng khát muốn trở nên vừa khít vào nhau!
Nguồn: Hoàng Anh Tú
See Translation