Chi nhánh 6 của Em ở Đăk Nông và cũng là chi nhánh độc quyền ở Đăk Nông là bạn Tiểu My nha cả nhà

Chi nhánh 6 của Em ở Đăk Nông và cũng là chi nhánh độc quyền ở Đăk Nông là bạn Tiểu My nha cả nhà , mọi người mua ở Đăk Nông liên lạc chị ấy và cẩn thận mùa hàng ở những bạn khác ngoài chị My ở Đăk Nông nhé. Và 5 chi nhánh của Em như thường lệ :
+ Ở Huế : Trần Thuỳ Trang và @ Thu Hiền và #EmNgoc
+ Ở Đà Nẵng : Bé Gà
+ Ở Đồng Hà : Lê Ngọc Trang
+ Ở Quảng Bình : Nguyễn Thu Hiền
+Ở Đăk Nông : Tiểu My
Và 2 cơ sở chính của Em là 10 Diệu Đế và 15A/177 Trường Chinh nhé.
See Translation