CHÚC MỪNG PHẬT ĐẢNG

CHÚC MỪNG PHẬT ĐẢNG
Chúc mừng quý ông vào chùa làm người tử tế.
Chúc mừng nhà chùa nhờ quý ông làm người tử tế mà trở nên giàu có.
Chúc mừng mỗi nhà chùa Việt Nam là một thiên đường cho linh hồn quý ông siêu thoát.
————-
Nguồn ảnh Google.