*** CHUỖI KINH LÒNG CHÚA THƯƠNG XÓT

*** CHUỖI KINH LÒNG CHÚA THƯƠNG XÓT
“ae cầu nguyện vào lúc 15 giờ chiều hàng ngày ạ, ae xin ơn riêng cho mình và cùng cầu xin ơn dâng hiến nước nga cho trái tim vô nhiễm nguyên tội MẸ MARIA để xin THIÊN CHÚA cứu nước nga và toàn thế giới a men ”
NHÂN DANH CHA VÀ CON VÀ THÁNH THẦN A MEN
Kinh Lạy Cha:
Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời.
Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa chước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi mọi sự dữ. Amen.
Kinh Kính Mừng:
Kính mừng Maria đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng Bà, Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng Bà gồm phúc lạ.
Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi này và trong giờ lâm tử, Amen.
Kinh Tin Kính:
Tôi tin kính Đức Chúa Trời là Cha phép tắc vô cùng dựng nên trời đất. Tôi tin kính Đức Chúa GiêSu Kitô là con một Đức Chúa Cha cùng là Chúa chúng tôi; bởi phép Đức Chúa Thánh Thần mà người xuống thai, sinh bởi Bà Maria đồng trinh; chịu nạn đời quan Phong-xi-ô Phi-la-tô, chịu đóng đanh trên cây Thánh Giá, chết và táng xác, xuống ngục tổ tông, ngày thứ ba bởi trong kẻ chết sống lại; lên trời ngự bên hữu Đức Chúa Cha phép tắc vô cùng; ngày sau bởi trời lại xuống phán xét kẻ sống và kẻ chết.
Tôi tin kính Đức Chúa Thánh Thần; tôi tin có hội Thánh hằng có ở khắp thế này, các Thánh thông công; tôi tin phép tha tội; tôi tin xác loài người ngày sau sống lại; tôi tin hằng sống vậy, Amen.
Lạy Cha Hằng Hữu, con xin dâng Cha Mình, Máu, Linh hồn, và Thiên tính của Con rất yêu dấu Cha là Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con, để đền tạ tội lỗi cho chúng con và tội lỗi toàn thế giới.
“Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô – Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới”10
(Lạy Đấng Chí Thánh, là Thiên Chúa Toàn Năng Hằng Hữu, xin thương xót chúng con và toàn thế giới.)3
“Ôi, máu và nước tuôn ra từ trái tim Chúa Giêsu là nguồn mạch Lòng chúa xót thương chúng con, con trông cậy nơi Ngài” 3
Kinh Lạy Nữ Vương
Lạy Nữ Vương Mẹ nhân lành làm cho chúng con được sống, được vui, được cậy. Thân lạy Mẹ, chúng con, con cháu E-và ở chốn khách đầy, kêu đến cùng Bà; Chúng con ở nơi khóc lóc than thở kêu khấn Bà thương. Hỡi ôi! Bà là Chúa bầu chúng con, xin ghé mặt thương xem chúng con. Đến sau khỏi đày, xin cho chúng con được thấy Đức Chúa Giêsu, Con lòng Bà gồm phúc lạ. Ôi khoan thay! nhân thay! dịu thay! Thánh Maria trọn đời đồng trinh. Amen
LẠY CHÚA CON TÍN THÁC NƠI CHÚA
NHÂN DANH CHA VÀ CON VÀ THÁNH THẦN A MEN