Chuyện vui: Nhạc vàng và tự kỉ

Chuyện vui: Nhạc vàng và tự kỉ.
Mới đọc một bài báo tường thuật về mối liên hệ giữa nghe nhạc vàng và bệnh tự kỉ. Một “case” hết sức giật gân! Có lẽ bài này là một chứng cứ để xoá bỏ hay loại bỏ những bài hát gọi là “nhạc vàng.” Nhạc vàng dĩ nhiên là bao gồm cả thể loại bolero đang rất thịnh hành hiện nay ở bên nhà.
Nhưng đây cũng là một trường hợp tuyệt vời để làm bài tập cho lớp học về phương pháp nghiên cứu khoa học ở Đà Nẵng vào cuối tháng 9 này. Những vấn đề cần thảo luận là:
Nếu mối liên hệ giữa nhạc vàng và bệnh tự kỉ là thật, đó có phải là mối liên hệ nhân quả? Nhạc vàng làm cho trẻ bị tự kỉ, hay tự kỉ thích nghe nhạc vàng?
Định nghĩa thế nào là “nhạc vàng”? Khía cạnh này hơi khó, vì ngay cả giới nhạc sĩ cũng không đồng ý với nhau. Tôi chỉ nói nhạc sĩ thứ thiệt.
Cường độ và thời gian bị “phơi nhiễm” nhạc vàng là bao lâu? Cụ thể là ca khúc nào?
Ai chẩn đoán trẻ mắc bệnh tự kỉ? Có thể tin chẩn đoán của bác sĩ tâm thần xuất thân từ một môi trường tâm thần học còn nhiều hạn chế?
Còn yếu tố nào khác có liên quan đến tự kỉ?
Quan trọng nhất là có thể nào dựa vào một ca bệnh (giả định rằng đó là thật) mà kết luận về mối liên hệ giữa nhạc vàng và tự kỉ? Chắc chắn là không.
Bài báo về nhạc vàng và bệnh tự kỉ đúng là chuyện tiếu lâm. Vài lều báo trong làng báo VN thật là tệ.