Cô y tá ở emergency kéo tấm vải lên khi mình đến bên giường nạn nhân

Cô y tá ở emergency kéo tấm vải lên khi mình đến bên giường nạn nhân, anh bác sỉ trực cho biết tất cả standard procedures vừa hoàn tất, mình bảo chuyển nạn nhân vào phòng phẩu thuật ngay, những gì cần phải làm đều đã được làm tốt, phẩu thuật xong bệnh nhân được chuyển vào ICU ngay, mình đi đến phòng waiting room để nói chuyện với các thân nhân, những cặp mắt nhìn mình dò xét dường như là qua expression trên khuôn mặt của mình họ có thể đoán được tình trạng nặng nhẹ của con em mình, mình đả trải qua hàng ngàn lần như thế rồi, ở trong trường Y chụ́ng tôi đều có học qua về tâm lý thân nhân bệnh nhân, mình giải thích ngay về mục đích phẩu thuật vừa rồi, tình trạng của bệnh nhân still in critical condition, vì thế không thể cho thăm viếng được, đây là lúc dành cho emotional intelligence và empathy về phía chúng tôi, người mẹ cô gái nắm chặt tay tôi như muốn nói gì, nhưng tôi hiểu, bà ta không cần phải nói, tôi trấn an thân nhân và cho biết tôi sẽ gặp lại họ vào sáng mai để update sau khi tôi thăm và theo dõi tình trạng bệnh nhân và thu thập thêm data.
See Translation