Con Hường này ko fai là cái trò đùa để mà thích thì oder xong bảo ko thích nữa để huỷ khi hàng về đến nơi rồi

Con Hường này ko fai là cái trò đùa để mà thích thì oder xong bảo ko thích nữa để huỷ khi hàng về đến nơi rồi-có lương tâm thì tự vấn lương tâm mình xem con H này nói có câu nào sai hay là ko-giữa mùa hè cũng mặc j đến áo dạ, áo phao
để nằng nặc đòi huỷ vì hàng về muộn-sống có tâm 1 tí đi cũng chưa đến ngày trả hàng đâu-ức đ thể chịu nổi
Cả mấy bà od hàng mùa hè nữa nhá.
Nhìn trên fb cũng sang chảnh. Đặt cho sang mõm xong đéo nhận.
Bực điên người!