Cười như mếu

Cười như mếu!
Khi Hồ Quang Hải (nguyên giảng viên khoa y Trường đại học quốc tế Hồng Bàng) bị bắt về hành vi làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức thì mới té ngữa hắn là một kẻ… lang thang!
Vậy trách nhiệm của cái trường gọi là “đại học quốc tế Hồng Bàng” này ở đâu? Ai đã nhận tiền hối lộ để biến một tay lang thang thành giảng viên đại học?
Tôi cho rằng những kẻ nhận tên này vào làm giảng viên để hắn lừa gạt sinh viên là có tội nặng hơn cả hắn nhiều lần.
Đề nghị công an nên khởi tố luôn ban giám hiệu trường này!
* Nói cho rõ: Tin này 4 năm trước rồi nha bà con nhưng vẫn cười mếu được vì không hiểu lớp sinh viên học tay này giờ có thành người lang thang hay không!