Đại học Harvard đã ghi lại dữ liệu phân tích mọi mặt cuộc sống và quét não những người tham gia nghiên cứu để tìm ra bí quyết giúp họ hạnh phúc

Đại học Harvard đã ghi lại dữ liệu phân tích mọi mặt cuộc sống và quét não những người tham gia nghiên cứu để tìm ra bí quyết giúp họ hạnh phúc. Sau đây là kết quả nghiên cứu: mối quan hệ gia đình & những người bạn tốt đẹp giúp con người hạnh phúc và khỏe mạnh hơn. Không phải tiền bạc & không phải quyền lực.
Hạnh phúc phụ thuộc vào mối quan hệ chúng ta có. Với những người xung quanh ta.
Vòng tròn trong cùng là gia đình. Những người yêu thương nhiều nhất, hy sinh nhiều nhất và nơi để chúng ta quay về trú ẩn an toàn nhất.
Vòng tròn số hai là những người bạn. Nhiều ít tuỳ mỗi người. Họ với ta như hút với nhau vì cùng lực hấp dẫn về hệ giá trị. Những ngưởi chìa tay ra khi có hoạn nạn và ở bên cạnh để nhân đôi niềm vui.
Vòng tròn ngoài cùng không có một chân dung rõ rệt nào. Vòng tròn của một đám đông.
Vòng tròn số một & số hai có tiền cũng không mua được. Ai có được những mối quan hệ tốt đẹp với họ sẽ là những người hạnh phúc.