Đang lơn tơn đi mua sắm

Đang lơn tơn đi mua sắm, có chị kia tới mừng rỡ:
– Em khoẻ hôn? Gặp em ở ngoài chị mừng quá. Chị thích em lắm, ngày nào cũng đọc FB em mà hông dám nhắn tin nói chuyện. Chị ngại phiền em. Ở ngoài em trẻ quá chừng héng.
– Dạ em cám ơn chị.
– Ba em khoẻ hôn, nội khoẻ hôn, Chấn Hưng khoẻ hôn, cô Đẹt khoẻ hôn?
– Dạ em cám ơn chị, ơn Trời, cả nhà em đều khoẻ.
– Em ăn gì chưa? Cho chị mời em bữa ăn nhe.
– Dạ em cám ơn chị, em vừa ăn rồi.
– Ồ vậy hả? Công nhận em dễ thương thiệt, hông có khó chịu như trên phây. Chị đang nhờ nhỏ em mua cuốn sách gì của em đó. Ờ…Thương Gì Mà Thương Quá Đi phải hôn? Chừng nào nó gởi qua tới cho chị xin gặp để em ký tặng cho chị nhe Hồng.
– Dạ, Thương Gì Mà Thương Quá Đi hổng phải sách em viết. Với lại, Hồng là tên ba em.
P.S. Mà cái tựa đó cũng…thấy cưng ha. Nghe nó trìu mến nàm thao.