Để hòa hợp với một người đôi khi là rất khó

Để hòa hợp với một người đôi khi là rất khó, trong công việc cũng thế và cuộc sống cũng vậy, nhiều lúc không có sự chọn lựa, buộc phải ở cùng nhau hoặc buộc phải nhìn thấy nhau hàng ngày. Trong nhiều trường hợp, chúng ta đành phải “chấp nhận nhau”.
Về việc học tiếng Anh thì có hai địa điểm này tại Hà Nội là chấp nhận được 😀
#hoctienganhodau
#hocvienanhnguEQuest
#hocvienIvyPrep