ĐỊNH LUẬT NẰM LÒNG TRONG CUỘC SỐNG

ĐỊNH LUẬT NẰM LÒNG TRONG CUỘC SỐNG
ĐỊNH LUẬT CỦA SỰ NGU DỐT
Sự ngu dốt phần lớn đều được sinh ra khi tay chân miệng hành động nhanh hơn bộ não.
ĐỊNH LUẬT CỦA SỰ IM LẶNG
Trong khi tranh luận, quan điểm khó đánh đổ nhất là sự im lặng. Quan điểm khó chấp nhận nhất cũng chính là sự im lặng.
ĐỊNH LUẬT SỈ NHỤC
Khi bị sỉ nhục, biện pháp nguy hiểm nhất là bỏ qua, nếu không thể bỏ qua, hãy khinh bỉ nó.
Nếu đến cả việc khinh bỉ nó mà bạn cũng không thể làm được thì bạn cũng chỉ còn cách là chịu sự sỉ nhục mà thôi.
ĐỊNH LUẬT VUI VẺ
Gặp chuyện gì bất ổn, bạn chỉ cần nghĩ đến mặt tốt của nó, bạn sẽ cảm thấy vui vẻ. Cũng giống như việc bạn ngã xuống rãnh nước, cát xô vào bạn, và túi bạn mắc cạn được viên kim cương.
ĐỊNH LUẬT TRÁI TÁO
Nếu có một số táo, có quả tốt, có quả hỏng, thì bạn nên ăn quả tốt trước, vứt quả hỏng đi.
Nếu bạn ăn quả hỏng trước, quả tốt cũng sẽ hỏng, mất hết giá trị dinh dưỡng, bạn cũng sẽ chẳng được ăn những quả còn tốt.
Cuộc sống cũng như vậy.
ST
See Translation