Dự báo về một cơn bão sắp xảy ra

Dự báo về một cơn bão sắp xảy ra…
Make up :Đạt Cao Tuấn Ngụy
Stylist: Thiều Ngọc
Haire: Vân tóc, Liên tóc
Photo: Minh Sơn Zim
Minh Hang Nguyen Hien Thanh Nguyen Nguyễn Thanh Vân Xinh Đẹp Thanh Tâm Su Phì Tô Anh Khiêm Cham Ngoc Nguyen Ha Hoang Chop Nguyen
Bách Nguyễn