Em lởn vởn trên mạng cũng lâu lâu

Em lởn vởn trên mạng cũng lâu lâu , nên cũng đôi chút hiểu đc về tính a dua của bà con cần lao trên Internet…
Vả lại, ngày xưa. lúc làm Luận văn Thạc sỹ chuyên ngành Tâm lý học em cũng rất quan tâm nghiên cứu đến vấn đề Hiệu ứng đám đông…. các anh các chị ạ !
Nói như nhà tâm lý học người Pháp – Gustave Le Bon đệ em thì :
“… những đám đông luôn bị vô thức tác động, họ xử sự như người nguyên thuỷ, người dã man, không có khả năng suy nghĩ, suy luận, mà chỉ cảm nhận bằng hình ảnh, bằng sự liên kết các ý tưởng, họ không kiên định, thất thường, và đi từ trạng thái nhiệt tình cuồng loạn nhất đến ngây dại ngớ ngẩn nhất….. ”
Mấy hôm nay được chứng thực một cách hoàn hảo cơn cuồng nộ của đám đông thì em công nhận rằng đệ em, ngài Gustave Le Bon nói đúng …
Dkm ngài Le Bon tài tài là !!!