EM THƯƠNG

EM THƯƠNG
Họa theo GỞI NẮNG của Nguyễn Hoài Phố
Không kỳ đâu, hoa em giữ thật lâu
Xin gửi nắng về thật sâu trong mắt
Phố rêu xưa đã quen tôi góc khuất
Tháng tư về cho rất thật màu xanh.
Em đang cười đôi mắt nhỏ long lanh
Mang thêm nắng ôm yên nhành hoa nhỏ
Cho ai kia quanh co lời theo gió
Tay giang gần đeo hơi thở người ta.
Này cô kia sao nỡ hái nhành hoa
Dạ đâu có! Loa kèn ra đến độ
Em cười duyên sao duyên thương kỳ ngộ
Trả lời lâu môi làm ngố người dưng.
Câu êm ru nên nắng đổ chiều rưng
Cho nhịp thở ngắt riêng ngừng thực tại
Chân em qua hồn nhiên thềm rêu mãi
Góc sân lùi bước chậm rãi Người đi.