Hồi nhỏ không mơ ước thành hoạ sĩ vì tin rằng đó sẽ là điều chắc chắn

Hồi nhỏ không mơ ước thành hoạ sĩ vì tin rằng đó sẽ là điều chắc chắn, chỉ mơ ước thành triệu phú để mua mấy bức danh hoạ về treo trong nhà, để có thể chạm được vào chúng. Lớn lên mới biết để mua chúng, phải là…tỉ phú vì chỉ đơn giản bức Hoa Diên Vĩ này của Vincent van Gogh đã là…150 triệu đô rồi. Hoy, nghỉ phẻ.
Không giàu, thôi mình sẽ chọn cách khác vậy. Đó là hồi xưa học vẽ, giờ mình sẽ học phục chế tranh. Mà để có thể thực sự chạm được vào chúng, phải lấy bằng tiến sĩ đấy trời ạ.
Mình kính trọng mấy tỉ phú Mỹ quá chừng. Họ giàu, họ sưu tầm tác phẩm nghệ thuật. Khi mất đi, họ hiến tặng hết. Tỉ như người sáng lập bảo tàng tư nhân đồ sộ nhất thế giới này, tỉ phú dầu hoả Jean Paul Getty. Tất cả tài sản được ông đổ vào bảo tàng này và dành tặng nó cho nước Mỹ cũng như nhân loại, phụng sự giáo dục nghệ thuật. Ngày nay, nó mở cửa miễn phí cho tất cả mọi người đến nghiên cứu, học tập và chiêm ngưỡng những tuyệt tác vô giá của nhân loại.