Hôm bữa

Hôm bữa, còn có 1 quả bơ sáp 1 quả bơ nước. Chị mẹ noa cắt mỗi quả làm 4 phần, cho ” em gái” quả bơ sáp, chị mẹ nó ăn bơ nước. Lúc rưới mật ong xong mới gọi nó vào ăn. Nó nhìn 2 đĩa bơ rồi lấy thìa đổi 2 phần bơ sáp sang cho chị mẹ, đổi 2 phần bơ bị xơ đen vào đĩa nó rồi bảo:
“Mẹ ăn hộ con đi, con thích ăn bơ này hơn”( ý là miếng bơ bị sợi xơ đen).
Mình hay khoe con nên thi thoảng nghe được chuyện kiểu” ui xời, xem được mấy nả, mai mốt nó có hiếu ko hay lại nhốt mẹ cái xác già vào góc vườn”
Ơ thế lại còn có kiểu người đẻ con nhằm mục đích báo hiếu, dưỡng già á?
Tức là 1 ngày đẹp trời, nằm mộng thấy 1 đứa trẻ báo mộng: bố mẹ ơi choén nhau đi để con ra đời con báo hiếu cho.”
Xong là anh chị dắt nhau đi choén đẻ ta đứa con rồi ngồi đợi nó báo hiếu, dưỡng già á @@
Thế thì vi diệu quá.
Con cái đẻ ra là phần phước và cũng là duyên nợ. Đẻ con ra biết dạy nó tu tâm dưỡng tánh thì làm kiếp người mới có giá trị.
Kiếp làm ng mà chỉ làm gương cho con cái chỉ biết soi mói, xấu tính thì chỉ được mỗi cái mọc ghẻ ở mông thôi chứ ích lợi gì.
Vậy nên bớt để mọc ghẻ đi nha :))
Pi est: nhất định giờ chỉ khoe hình con quay mông. Ko có thì khoe chị mẹ nó thời nách chưa đẻ đứa con nào ;)))))