Hôm nay 20/11 ngày mà cả Dân tộc Việt Nam tôn vinh các thày cô giáo

Hôm nay 20/11 ngày mà cả Dân tộc Việt Nam tôn vinh các thày cô giáo. Cá nhân tôi cũng xin được gửi tới những ai đã và đang làm thày cô giáo những lời chúc mừng tốt đẹp nhất. Những người thày luôn phải là những tấm gương sáng, thật trong, không chỉ cho học trò mà còn phải cho mọi người xung quanh học tập. Với tôi từ tấm bé đã có những người thày sống quanh mình. Nhiều thày tốt đã dạy cho tôi những điều tốt! Nhưng cũng không ít những người thày không cho tôi tấm gương trong để tôi soi. Và tôi đã không soi!